Νευρολόγος Μαρία Σταμέλου
 
 
 
ΔΡ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ, MD, FEAN

Ιατρείο νόσου Πάρκινσον και Κινητικών Διαταραχών
Καθηγήτρια Νευρολογίας, Παν/μίου Marburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άτυπα Παρκινσονικά Σύνδρομα

 
Άλλες αιτίες παρκινσονισμού περιλαμβάνουν την ατροφία πολλαπλών συστημάτων (multiple system atrophy, MSA), την προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση (progressive supranuclear palsy, PSP) και την φλοιοβασική εκφύλιση (corticobasal degeneration, CBD). Αυτές ομαδοποιούνται σύμφωνα με τον όρο "άτυπος παρκινσονισμός" ή "πάρκινσον-plus σύνδρομα". Δεν ανταποκρίνονται το ίδιο καλά με την νόσο του Πάρκινσον στις θεραπείες με ντοπαμινεργικά φάρμακα και γενικά έχουν χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με την τυπική νόσο του Πάρκινσον. Η διαφορική διάγνωση με την νόσο του Πάρκινσον είναι μεγάλης προγνωστικής και θεραπευτικής σημασίας και απαιτεί εξειδικευμένο νευρολόγο.
 
 
Ατροφία πολλαπλών συστημάτων (MSA)
 
Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση (PSP)
 
Φλοιοβασική εκφύλιση (CBD)
 
Δευτεροπαθής ή συμπτωματικός παρκινσονισμός