Τι είναι Η ατροφία πολλαπλών συστημάτων  (MSA) είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τη λειτουργία πολλών περιοχών του εγκεφάλου. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με τον έλεγχο των κινήσεων, την ισορροπία και συντονισμό, ενώ άλλες ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, τη λειτουργία της κύστης, του ...