1. Έχουν οι ασθενείς με ν. Πάρκινσον αυξημένο ρίσκο να κολλήσουν τον ιό?

Απάντηση: Όχι, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο έως τώρα

2. Έχουν οι ασθενείς με Πάρκινσον αυξημένο ρίσκο να νοσήσουν βαριά από τον ιό, εάν τον κολλήσουν?


Απάντηση: Αυτό εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και την ηλικία του ασθενούς. Η ν. Πάρκινσον έχει πολλά πρόσωπα και πολλά συμπτώματα. Άτομα με πολύ προχωρημένη νόσο μπορεί να έχουν διαταραχές κατάποσης, που οδηγούν σε πνευμονίες από εισρόφηση και ως εκ τούτου να θεωρείται υποκείμενη νόσος που επιβαρύνει την έκβαση. Ένας ασθενής όμως με τρόμο και ήπια βραδύτητα, χωρίς συνοδά νοσήματα και νέος, δεν θεωρείται ότι διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο.

3.
 Έχουν οι ασθενείς με Πάρκινσον αυξημένο ρίσκο να επιδεινωθούν τα συμπτώματα της Πάρκινσον εάν νοσήσουν από τον ιό?
Απάντηση: Ναι, αυτό φαίνεται ότι ισχύει. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σύμφωνα με κάποιες μελέτες επιδεινώθηκαν ως προς την Πάρκινσον. Αυτό δεν μας εκπλήσσει καθώς ξέρουμε ότι συμβαίνει στους ασθενείς με Πάρκινσον με οποιαδήποτε λοίμωξη, χειρουργείο κτλ, είναι δηλαδή αναμενόμενο

4. Εάν ένας άνθρωπος νοσήσει από COVID-19, έχει αυξημένο ρίσκο να εμφανίσει Πάρκινσον ως οξεία ή υποξεία επιπλοκή του ιού?
Απάντηση: Μόνο τρία περιστατικά έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία, ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί αιτιολογική συσχέτιση

5. 
Εάν ένας άνθρωπος νοσήσει από COVID-19, έχει αυξημένο ρίσκο να εμφανίσει Πάρκινσον μετά από χρόνια ως επιπλοκή του ιού?
Απάντηση:  Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο προς το παρόν.