Για τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον που ρωτούν αν θα πρέπει να εμβολιαστούν, η διεθνής κοινότητα για το Πάρκινσον και τις κινητικές διαταραχές (MDS), μόλις δημοσίευσε την εξής σύσταση:

"Ενθαρρύνουμε τον εμβολιασμό COVID-19 στους ασθενείς τους με νόσο Πάρκινσον (ή και τους υπεύθυνους φροντιστές τους), εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που αποκλείει τη χορήγηση. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί επίσης να επεκταθεί σε ασθενείς με άλλες κινητικές διαταραχές και βασίζεται στα παρακάτω δεδομένα:

1. Τα εγκεκριμένα εμβόλια προκαλούν ανοσοποίηση μέσω μηχανισμών που δεν αλληλεπιδρούν με την νευροεκφυλιστική διαδικασία στο Πάρκινσον. 2. Τα αναφερόμενα δεδομένα έδειξαν ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον δεν ήταν διαφορετικές από τον γενικό πληθυσμό. 3. Ο εμβολιασμός COVID-19 δεν παρεμβαίνει στις τρέχουσες θεραπείες της Πάρκινσον. 4. Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται και θα είναι διαθέσιμα στο εγγύς μέλλον "


Πηγή
https://www.movementdisorders....